Náš tip

Proměňte svá alba ve fotoknihu!
Ideální jako dárek nebo jen tak na památku.
Levně, rychle, jednoduše.

Dnes se naše farnost rozloučila se zemřelým P.Bořivojem Bělíkem v kostele sv. Matouše na Hrádku u Vlašimi. Mši svatou za zemřelého obětoval Mons.Karel Herbst, pomocný biskup pražský, za účasti asi 30 kněží a několika set lidí. P.Bělík zůstane v našich myslích jako vzor zbožnosti, obětavosti a pracovitosti. Dnes byl uložen na hřbitově poutního místa Vysočiny na Hrádku, jak si to sám přál. Otče Bořivoji odpočívejte v pokoji. Amen.
více  Zavřít popis alba 
 • 21.2.2012
 • 521 zobrazení
 • 0
 • 00
Noc kostelů v Praze. Podařilo se mi navštívit čtyři kostely, kde byla odborná přednáška, koncert, výstav Nejsvětější Svátosti, modlitby, zpěvy, setkání v duchu Taize. Velmi zdařilá akce, účast lidí veliká, zajištění po duchovní i odborné stránce skvělé. Za rok vřele doporučuji.
více  Zavřít popis alba 
 • 28.5.2010
 • 487 zobrazení
 • 0
 • 00
Byli jsme při tom • Někteří z rozdělovské farnosti se zúčastnili mimořádně zajímavé konference VATIKÁN A ČESKOSLOVENSKO 1918 - 1938, která proběhla 15. 10. 2009 v sále kardinála Berana v pražském Arcibiskupském paláci. Zaplněné auditorium odborníků a zájemců o církevní dějiny vyslechlo sedm referátů, které se týkaly vztahu římskokatolické církve a nového československého státu po roce 1918. Doba pro církev (i stát) více než komplikovaná … leccos doléhá i do dnešních dní; jak málo se česká mentalita změnila. Pořadatelé - Masarykův ústav a Archiv AV ČR připravují vydat příspěvky z konference tiskem; již dnes se můžeme těšit.
více  Zavřít popis alba 
 • 15.10.2009
 • 474 zobrazení
 • 0
 • 00
Dnes zažil Rozdělov po mnoha letech primiční mši svatou novokněze Štefana Brindy ze Sečovců. Mše svaté se zúčastnili kněží - vikář P.J.Kučera, P.B.Bělík, primiční kazatel, P.J.Neliba, P.B.Mošna a další čtyři kněží spolužáci ze semináře a plný kostel věřících. Po mši svaté otec Štefan dlouho uděloval své novokněžské požehnání. Všichni mu vyprošujeme Boží požehnání a pomoc na jeho kněžské cestě.
více  Zavřít popis alba 
 • 20.9.2009
 • 471 zobrazení
 • 0
 • 00
Rozdělovská farnost se letos vydala do Staré Boleslavi na pouť za sv.Václavem, ale i za sv. Otcem Benediktem XVI. Ráno jsme odjížděli z Rozdělova v 6 hod. a vystoupili u starých kasáren ve Staré Boleslavi. Potom jsme pěšky přešli na Proboštskou louku, kde byl vybudován poutní areál. Zde jsme se rozdělili každý do sektoru kam byl přidělen. Na velkých obrazovkách jsme měli průběžně možnost sledovat cestu a návštěvy sv. Otce. Mši svatou sloužil sv. Otec, spolu s kardinály, arcibiskupy, biskupy a asi s pěti sty kněží.Pro všechny přítomné to byl velký prožitek a povzbuzení do dalšího života s Kristem. Po mši svaté někteří poutníci navštívili baziliku sv. Václava a uctili zde jeho ostatky, jiní kostel Panny Marie a zde se poklonili Palladiu země České, jiní směřovali přímo k parkovištím autobusů. Do Rozdělova jsme se vrátili po 16 hod. V souboru jsou fotografie ze mše svaté, ale i ze Staré Boleslavi kde probíhaly další akce. Děkuji L.Žofákové za přispění několika doplňujícími fotografiemi.
více  Zavřít popis alba 
 • 28.9.2009
 • 458 zobrazení
 • 0
 • 00
Setkání křesťanských církví na společných modlitbách v Kladně.
více  Zavřít popis alba 
3 komentáře
 • 22.1.2009
 • 442 zobrazení
 • 0
 • 33
Jako tradičně se pěší poutníci setkali pod lipami nedaleko tvrze v Litovicích. Za silného větru a drobného deště jsme šli historickou poutní cestou do Hájku. Cestou poutníci za doprovodu hudby zpívali starou poutní píseň za pomoci předzpěváka. V Hájku nás přivítal P.Jan Maria Vianney Dohnal OFM. Mši svatou sloužil kardinál Miloslav Vlk spolu s dalšími jedenácti kněžími. Po mši svaté byly v "Svaté chýši" Loretánské litanie. Odpoledne byla provedena Popelka Nazaretská - zpívaná a recitovaná souborem Pavla Svobody. Následoval výstav, pobožnost a žehnání Nejsvětější svátostí. Na závěr P. Filip Rathouský OFM provedl losování tomboly jejíž výtěžek jde na opravy kláštera v Hájku.
více  Zavřít popis alba 
 • 5.9.2009
 • 403 zobrazení
 • 0
 • 00
Dovoluji si vám představit tradiční (28x) poutní putování z Levého Hradce na Velehrad. Několik obrázků z třetí etapy vedoucí z Úval do Sázavy. Kratičký popis, Úvaly, rodiště prvého pražského arcibiskupa Arnošta z Pardubic s kostelem Zvěstování Panny Marie. Škvorec podle kterého má jméno čtvrtý pražský arcibiskup Olbram ze Škvorce, s kostelem sv. Anny. Hradešín s kostelem sv. Jiří, nejstarší část kostela rotunda. Za Vyžlovkou jsme měli krátký odpočinek v lese na kládách zakončený polední modlitbou Anděl Páně. Jevany Aldašín - zde je pohřben náš bývalý farář z Rozdělova 1958-1968, později kanovník ve Staré Boleslavi a od roku 1988 pomocný biskup pražský. Společně jsme se u jeho hrobu pomodlili a vzpomněli na dobu komumistické totality. U kostela sv.Jiří se provádí oprava střechy nad sakristii. Přes Konojedy s barokním kostelem sv.Václava do Vlkančic kde byl opět krátký odpočinek a pak do Sázavy. Cestou jsme se pomodlili všechny čtyři růžence v pětičlenných skupinkách. Děkuji Jiří.
více  Zavřít popis alba 
 • 14.3.2009
 • 394 zobrazení
 • 0
 • 00
Jezuité v Čechách včera a dnes. Historie a současnost jezuitského řádu ve světě i u nás.
více  Zavřít popis alba 
 • 12.12.2008
 • 359 zobrazení
 • 0
 • 00
V sobotu jsme měli ve farnosti pěknou svatbu. Pan vikář Otec Jaroslav Kučera oddal Evu a Petra Vermachovi. Přejeme jim do života vše dobré, lásku, toleranci, krásné soužití, ale hlavně boží požehnání pro společnou cestu životem.
více  Zavřít popis alba 
 • 20.7.2013
 • 359 zobrazení
 • 0
 • 00
V rámci "Evropské dny kulturního dědictví", byla ve Slaném v piaristickém kostele provedena výstava biblí (Kutnohorská r.1489, Melantrichova r.1549, Svatováclavská r.1715, Veleslavínova r.1613, seřazeno dle fotografii). Následný komentář k vystaveným biblím Vladimíra Přibyla uvedl a hosty přivítal, starosta města Slaného RNDr. Ivo Rubík. Druhou zajímavou akcí byl přednes povídky "Samko Pták" od Julia Zayera z cyklu Tři legendy o krucifixu - v kostele Šimona a Judy v Dolíně. Čtení uvedl P.Pavel Táborský ze Slaného, text přednesli herci "Slánské scény" - Vladimír Kryštof Maliňák, Michaela Chrapová a Tomáš Vott; na kytaru zahrál Martin Carvan. Vystoupení se zájmem vyslechl ministr školství Mgr. Josef Dobeš. Jsem rád, že jsem obě úspěšné akce mohl navštívit.
více  Zavřít popis alba 
 • 11.9.2010
 • 329 zobrazení
 • 0
 • 00
Sluneční páteční den byl pro nás den smutku a zároveň Naděje. Rozdělovská farnost a přátelé se rozloučili s Jánem Čambálem, vynikajícím hudebníkem a dlouholetým ředitelem rozdělovského kůru. Pohřebním obřadům předsedal Mons. Karel Herbst, pomocný biskup pražský, kladenskou veřejnost zastupoval primátor města ing. Dan Jiránek. R.I.P.
více  Zavřít popis alba 
 • 29.10.2010
 • 326 zobrazení
 • 0
 • 00
Letos se opět konala tradiční pouť do Žlábku na svátek "Seslání Ducha Svatého". Organizuje ji farnost Unhošť a mimo věřících z okolních vesnic se ji účastní i věřící z farností Kladno a Rozdělov.
více  Zavřít popis alba 
 • 31.5.2009
 • 318 zobrazení
 • 0
 • 00
Pán povolal svou služebnici Marii v necelých 45 letech do svého království. Od svých dětských let byla spojena s rozdělovskou farností. Po zádušní mši svaté byla uložena do rodinného hrobu. Pokoj její duši.
více  Zavřít popis alba 
 • 13.7.2011
 • 309 zobrazení
 • 0
 • 00
Hlavní pouť do Hájku jsme začali v Hostivicích, Starých Litovicích kde se nás sešlo asi padesát a za zpěvu barokních poutních písní v doprovodu barokní kapely jsme šli po staré poutní cestě do Hájku. Zde rektor klášterní loretánské kaple P.Jan Maria Vianney Dohnal OFM přivítal arcibiskupa pražského Mons. Dominika Duku OP. Ten pak společně s ostatními kněžími concelebroval slavnou mši svatou. Následovaly loretánské litanie v loretánské kaplili. Po polední přestávce byla beseda s Mons. Dominikem Dukou OP. Odpoledne ještě výstav Nejsvětější svátosti s pobožností a pouť byla zakončena požehnáním poutníků.
více  Zavřít popis alba 
 • 10.9.2011
 • 307 zobrazení
 • 0
 • 00
Koncert v Rozdělově v kostele sv. Václava
více  Zavřít popis alba 
 • 5.10.2008
 • 299 zobrazení
 • 0
 • 00
Z Benešova vyšlo čtrnáct poutníků a přes Konopiště šlo podél Konopišťského potoka do Poříčí nad Sázavou. Cestou jsme se pomodlili růženec a polední Anděl Páně, vzpomněli na Smolenské neštěstí. Okolo kostela Sv. Petra a Pavla jsme došli k sv.Havlu kde je na hřbitově Dr.F.Nosek pohřben. Na místě všechny přivítal Mgr.Jiří Zajíc. Přednášku o Noskově životě měl Prof.Ing. Lubomír Mlčoch. Mši svatou koncelebrovali P.Jeroným František Jurka OFM, P. Josef Smola, P. Pavel Čtvrtečka a místní P.Martin Janata. Potom byla společná modlitba u hrobu. Našlo se i malé občerstvení. Poutní cesta nenáročná, ale velmi příjemná.
více  Zavřít popis alba 
 • 17.4.2010
 • 293 zobrazení
 • 0
 • 00
Duchovní obnovu vedl P. Pavel Pola OCD – děkujeme! Foto Jan Žofák
více  Zavřít popis alba 
 • 30.11.2013
 • 292 zobrazení
 • 0
 • 00
Před čtyřmi lety, v Cáchách, mne pozvala pani Zdeňka Drábková, starostka z Praskoles, na jejich pouť svatého Prokopa. V kostele sv. Mikuláše byla poutní mše svatá celebrovaná P. Stefanem Wojdylou, farářem v Hořovicích a P. Josefem Pecinovským, děkanem karlštejnské kapituly. V kapli svatého Prokopa byla přednáška Mgr.Libora Gottfrieda o svatém Prokopu a jeho kapli ze 14.stol. v Praskolesích. Na závěr koncert v duchu gregoriánského chorálu v přednesu Mgr. Lukáš Petřvalský a Ing. Jiří Beščec.
více  Zavřít popis alba 
 • 10.7.2011
 • 284 zobrazení
 • 0
 • 00
Milí Lucie a Jakube přejeme vše nejlepší na společné cestě životem a hlavně Boží požehnání. Oddávající byl P. Antonio Vicente Perez Carames z Prahy.
více  Zavřít popis alba 
 • 28.7.2012
 • 266 zobrazení
 • 0
 • 00

Nebyla nalezena žádná alba.

Aktivní od

24. března 2008

Pohlaví

neuvedeno

Datum narození

neuvedeno

Webová adresa

neuvedeno

Moji fanoušci na Rajčeti (sledují mě)

reklama