Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.reklama

 • 29 fotek, srpen 2010, 58 zobrazení, přidat komentář
  V červnu jsem se skupinou poutníků skončil v Letovicích a tak jsem se s poutníkem Víťou opět napojili a během dvou dnů přešli do Olomouce. Zde jsme se ubytovali u sestřiček františkánek a ve středu ráno v počtu 23 jsme vedeni sestrou Miladou a Otci Jiřím a Pavlem vyšli na pouť k Velehradu. V Kojetíně se k nám přidali další čtyři poutníci kteří přišli vlastní cestou od Hlučína. Cestou jsme se modlili Mariánské hodinky, růžence, korunku a slovo na každý den připravené Otcem Janem. Celkem jsme ušli 166 km polma, lesama, ale i po silnicích. V Buchlovicích se bydlelo ve škole, ale i v soukromí. Vyvrcholením byla mše svatá v bazilice, sloužená Otcem arcibiskupem Graubnerem.
 • 7 fotek, 22.8.2010, 92 zobrazení, přidat komentář
  Dnes jsme společně s Otcem Jaroslavem oslavili jeho narozeniny při mši svaté v rozdělovském kostele. Fotografie pořídil Jan Žofák. Děkuji.
 • 47 fotek, červenec 2010, 63 zobrazení, přidat komentář
  Pouť, před hlavní poutí na Velehradě, byla letos již potřetí, organizovaná Maticí Hostýnskou a Velehradskou. Účast se pohybovala okolo 170-180 poutníků. Ve Štípě jsme měli večer přednes Popelky Nazaretské sborem z Trnavy u Zlína. Příští rok se půjde ze Svatého Kopečku na Svatý Hostýn a na Velehrad cca 130km. Dík všem organizátorům a dobrým lidem na cestě!
 • 25 fotek, 30.6.2010, 125 zobrazení, přidat komentář
  Dnes, v den dvacátého výročí vysvěcení P.Jaroslava Kučery, se uskutečnilo milé setkání farníků se svým Otcem. Děkujeme mu za jeho pětileté působení u nás a přejeme do dalších kněžských let hodně zdraví, Božího požehnání a nezapomínejme na něj svými modlitbami. Svými fotografiemi přispěl i Jan Žofák.
 • 45 fotek, 27.6.2010, 159 zobrazení, přidat komentář
  Tuto neděli celá farnost při mši svaté oslavila dvacet let kněžství našeho P.Jaroslava Kučery. Za jeho nelehkou práci a péči o farnost i vikariát mu moc děkujeme a vyprošujeme Boží požehnání do dalších roků. Vděční farníci. Do alba svými fotografiemi přispěl i Jan Žofák - děkuji.
 • 11 fotek, 22.6.2010, 60 zobrazení, přidat komentář
  Bohoslužba na den Sv.Tomáše Mora, patrona politiků a právníků, sloužená jáhnem Ing.Mgr. Václavem Slavíčkem.
 • 41 fotek, červen 2010, 69 zobrazení, přidat komentář
  Vzpomínka k 68 výročí vyhlazení Lidic.
 • 24 fotek, červen 2010, 75 zobrazení, přidat komentář
  Devátá a desátá etapa pouti vedla z Litomyšle přes Hradec nad Svitavou do Letovic. V sobotu nás bylo 21, v neděli 17. Někteří využili možnost si prohlédnout Litomyšl a tak přijeli již v pátek dopoledne. Večer jsme se zúčastnili mše svaté a po ni adorace před Nejsvětější Svátostí. V sobotu ráno se k nám připojil také P.Peňáz a manželé Mestelánovi z Francie (poutníci, kteří mají za sebou tisíce poutních kilometrů). Při modlitbách růžence, se jedna (národnostně smíšená) skupinka modlila latinsky. Jsou to velmi milí a vstřícní lidé. Při pouti jsme několikrát překročili historickou hranici Čechy-Morava. Po prvním překročení hranice v Ostrém Kameni nám byl nabídnut chléb se solí. První noc nám poskytlo proboštství v Litomyšli, druhou farnost ve Svitavách. V Hradci nad Svitavou je rodiště P.Engelmara Huberta Unzeitinga CMM o jehož svatořečení usilují ve Würzburgu. Zemřel v koncentračním táboře v Dachau při dobrovolném ošetřování nemocných tyfem. Všem kdo nám cestou pomohli srdečně děkujeme. Příští etapy z Letovic do Rájce nad Svitavou a do Křtin 17. a 18.7.10
 • 16 fotek, 30.5.2010, 64 zobrazení, přidat komentář
  Májová pobožnost byla vedena Otcem Jaroslavem a doprovázena zpěvem litanii, zpívaných pěveckým sborem a věřícími. Potom následoval koncert pěveckého sboru u kostela Sv. Václava v Rozdělově. Nakonec si všichni společně zazpívali prosebnou píseň k Panně Marii. Děkujeme za hezký duchovní i pěvecký zážitek.
 • 31 fotek, 28.5.2010, 435 zobrazení, přidat komentář
  Noc kostelů v Praze. Podařilo se mi navštívit čtyři kostely, kde byla odborná přednáška, koncert, výstav Nejsvětější Svátosti, modlitby, zpěvy, setkání v duchu Taize. Velmi zdařilá akce, účast lidí veliká, zajištění po duchovní i odborné stránce skvělé. Za rok vřele doporučuji.
 • 80 fotek, březen až květen 2010, 168 zobrazení, přidat komentář
  Dnes si naše farnost udělala duchovně společenský den. První pěší skupinka vyrazila v šest hodin, druhá na kolech v půl osmé, třetí autobusem v půl deváté a ostatní přijeli auty. Cílem cesty bylo poutní místo Hájek. Nejdříve nás s historii kláštera v Hájku seznámil PhDr. V.Přibyl. Potom jsme měli v kapli loretánské litanie. Následovalo v refektáři pásmo "Žil jednou jeden člověk, jmenoval se František", pásmo sestavil PhDr. Vladimír Přibyl, přednesli rozdělovští farníci, doprovázela kapela společenství mladých. Mši svatou koncelebrovali P.Jaroslav Kučera a P.Jan Maria Vianney Dohnal ofm. Dalším bodem programu byl oběd připravený pani Langovou. Další čas jsme využili k opékání špekáčku, dětským hrám, procházce, starší ve skupinkách si povídali. Potom jsme se opět sešli v refektáři, kde byla pobožnost před Nejsvětější svátostí. V 15.30 jsme se rozloučili a dali jsme se na cestu k domovu. Myslím, že mohu za všechny poděkovat těm, kdo jakýmkoliv způsobem pomohli ke zdaru farního dne organizací, prací, hudbou, recitací, zpěvem, výborným pokrmem, obsluhou, prací v kuchyni a dobrou náladou. Prvních jedenéct fotografii pořídila, během dne v Hájku, pani Ludmila Molhancová.
 • 14 fotek, 20.5.2010, 107 zobrazení, přidat komentář
  Sekulární řád františkánů uspořádal pouť seniorů do Hájku. Utvořili jsme dvě poutní skupinky, jedna šla z Bílé Hory přes Řepy a Hostivice, druhá z Litovic, na staré poutní cestě jsme se spojili a došli společně. P. Řehoř Vojtěch Mareček OFM sloužil mši svatou v kapli. Po mši jsme se setkali v jídelně. Manželé Langovi připravili dobrý obět a po něm jsme v milém prostředí dlouho povídali. Děkujeme za organizaci a těšíme se na příští seniorskou pouť.
 • 24 fotek, 19.5.2010, 69 zobrazení, přidat komentář
  Schola cantorum sanctae Caeciliae, vedená sbormistrem Jánem Čambálem, dnes vzpomínala na sté výročí (18.3.1910) narození kněze, hudebníka a vzácného člověka. Členové sboru zavzpomínali na svoji společnou mnohaletou činnost, na svá vystoupení i cesty s písní po Evropě. Celá farnost na jejich vystupování v našem kostele velmi ráda vzpomíná.
 • 31 fotek, 16.5.2010, 60 zobrazení, přidat komentář
  Sedmá a osmá etapa Pardubice-Vysoké Mýto-Litomyšl.Šlo nás patnáct. Ve Vysokém Mýtě sobotní mši svatou, v kostele sv. Vavřince, se křtem a Marianskou pobožností, sloužil P.Pavel Mistr vikář. Noc jsme strávili na faře v Knířově. Nedělní dětskou mši doprovázela kapela společenství mládeže a sloužil ji P. Jan Kunert. Počasí nám přálo, zataženo, vítr v zádech a bez deště. Na Moravě záplavy. Příští etapy Litomyšl-Svitavy-Letovice 12. a 13.6.10
 • 47 fotek, květen 2010, 128 zobrazení, přidat komentář
  Dnes měla farnost sváteční den. Navštívil nás pan biskup Karel Herbst a udílel při mši svaté svátost biřmování devíti farníkům. Jako dárek dostal svůj biskupský erb navržený a vypracovaný panem Zdiradem Čechem. Po obřadech bylo milé setkání v zařízení fary.
 • 30 fotek, 27.4.2010, 130 zobrazení, přidat komentář
  Křesťanská akademie pořádala přednášku o kostele P.M.V. Přes Ruzyni, kaplička na návsi, toleranční hřbitov, kolem letohrádku Hvězdy a přes mohylu, jsme vyšli ke kostelu, kde nás přivítala sestra Petra /benediktýnka/ a přednášku místo Prof. Royta /nemocen/ měla slečna Gabriela Kašková. Po prohlídce nám o činnosti benediktinek na Bílé Hoře řekla sestra Petra, /Komunita Venio/. Pod dřevěným křížem na nádvoří se dodnes ukládají kosti lidí kteří v bitvě na Bílé Hoře padli.
 • 40 fotek, 25.4.2010, 134 zobrazení, přidat komentář
  Pouť farnosti ke sv.Jiří na hradišti v Libušíně. Poutníci šli pěšky, na kole, auty i autobusem. Mši svatou koncelebrovali P.Roule, P.Kučera, P.Neliba, P.Ptáček. Po mši svaté se připojila další skupina a společně jsme šli k "Děkanskému kříži", který stojí při silnici. Zde P.Ptáček měl přednášku a potom kněží společně požehnali kříž. Kříž byl po letech nově osazen v listopadu 2009. /viz Prameny, kde je pěkný článek pana Mariana Kruckého/.
 • 15 fotek, 24.4.2010, 66 zobrazení, přidat komentář
  Dnešní, poslední sobotu, jako pravidelně každý měsíc, byla pouť k Palladiu země české v bazilice Nanebevzetí Panny Marie. Mši svatou koncelebrovali P.Michal Procházka a P.Karel Šubrt. Putoval jsem z Horních Počernic přes Zapy. Po mši svaté jsem navštívil P.Bořivoje Bělíka a popřál mu k narozeninám. Hodina milého setkání uběhla jako voda. Jedna z návštěv byla i z Trhového Štěpánova pod Blaníkem.

Komentáře

přidat komentář