Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.


Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.
 

farnostrozdelov 

335 alb41025 zobrazení2 fanoušci


reklama

8 fotek, 6.3.2012, 99 zobrazení, přidat komentář
Pan kardinál Mons.ThLic Dominik Duka OP, arcibiskup pražský navštívil Oázu v Lidicích.
57 fotek, 21.2.2012, 445 zobrazení, přidat komentář
Dnes se naše farnost rozloučila se zemřelým P.Bořivojem Bělíkem v kostele sv. Matouše na Hrádku u Vlašimi. Mši svatou za zemřelého obětoval Mons.Karel Herbst, pomocný biskup pražský, za účasti asi 30 kněží a několika set lidí. P.Bělík zůstane v našich myslích jako vzor zbožnosti, obětavosti a pracovitosti. Dnes byl uložen na hřbitově poutního místa Vysočiny na Hrádku, jak si to sám přál. Otče Bořivoji odpočívejte v pokoji. Amen.
6 fotek, 10.2.2012, 58 zobrazení, přidat komentář
Farní beseda na tema "Slovo Boží a slovo lidské VII. část" přednášel P.Doc. Josef Hřebík Th.D.
17 fotek, 18.12.2011, 104 zobrazení, přidat komentář
Adventní koncert chrámového sboru při kostele sv. Václava v Rozdělově. Na zahájení byly zpěvačkami rozsvíceny svíce na adventním věnci. Sbor zpíval pod vedením Pavly Rejhonové a Tomáše Mandlíka, doprovázený na varhany Ludmilou Švarcovou. Skauti přinesly "Betlémské světlo" a každý si jej mohl odnést do svého domova. Plný kostel posluchačů odměnil zpěváky vřelým potleskem.
11 fotek, 11.12.2011, 80 zobrazení, přidat komentář
Soubor Sluníčko, 5.ZŠ v Kladně, měl v kostele svatého Václava pěvecký a hudební koncert
10 fotek a 1 video, 10.12.2011, 50 zobrazení, přidat komentář
Beseda proběhla nad knihou barokní legendy Jana Františka Beckovského - Milá choť nebeského Miláčka blahoslavená Anežka panna. Přednáška byla prokládaná zpěvem farního sboru.
33 fotek, 1.12.2011, 90 zobrazení, přidat komentář
V současnosti probíhá výstava "Svatá Anežka Česká princezna a řeholnice" instalovaná v Anežském klášteře. Seznámíme se zde nejen se Svatou Anežkou, ale i s jejími vazbami na sv. Hedviku, sv. Alžbětu Uherskou, sv. Kláru, sv. Františka. Vřele doporučuji návštěvu této výstavy.
8 fotek, 23.11.2011, 59 zobrazení, přidat komentář
Dnes nás navštívil Prof.Ing. Lubomír Mlčoch CSc. s přednáškou na téma "Sociální nauka církve dnes". Velmi závažné téma. Závěrem se zmínil i o Dr. Noskovi a farnosti daroval knihu Dr. Nosek mladým.
16 fotek, 13.11.2011, 66 zobrazení, přidat komentář
Původní kostel svatého Martina v Lidicích byl zničen v roce 1942. Poutní mše svatá v Oáze sloužená Otcem Jaroslavem Kučerou se vzpomínkou na původní i dnešní obyvatele Lidic.
12 fotek, 8.11.2011, 88 zobrazení, přidat komentář
Dnes jsme se rozloučili se zesnulou Jaroslavou Neugebauerovou při mši svaté v rozdělovském kostele svatého Václava. Pamatujme na ni ve svých modlitbách.
45 fotek, 6.11.2011, 176 zobrazení, přidat komentář
Dnes naší farnost navštívil Mons. Dominik Duka OP arcibiskup pražský, Metropolita a primas český. Slavnou mši svatou s ním koncelebrovali vikář Jaroslav Kučera a Doc. Josef Hřebík Th.D. Po mši svaté byla v kostele beseda a pan arcibiskup výstižně odpovídal na dotazy. Následovalo pohoštění a setkání farníků v učebně fary. Farní slavnosti se zúčastnil i primátor Kladna Ing. Dan Jiránek.
29 fotek, 21.10.2011, 77 zobrazení, přidat komentář
Mladí z naší farnosti se zúčastnili setkání mládeže s papežem Benediktem XVI v Madridu. Dnes uspořádali besedu pro farní obec a vyprávěli o svých zážitcích z cest i ze setkání. Odjížděli z Prahy do Annency a dále do Tarragony kde strálili týden s návštěvou v Barceloně. Druhý týden byl v Madridu s vyvrcholením vigilie a nedělní mše svaté s papežem na letišti u Madridu. Při návratu se zastavili ve Versailles. Vyprávění bylo plné osobních zážitků, promítání snímků a s řadou dodazů od posluchačů. Pro mladé bylo setkání velkým prožitkem a moc hezky o tom vyprávěli Eliška, Katka, Lucia, Radka, Růžena, Jan a Norek.
55 fotek, 15.10.2011, 66 zobrazení, přidat komentář
Využil jsem pozvání a navštívil jsem zajímavé setkání ve Voticích. Současně jsem se maličko seznámil s tímto městem mimo program. Setkání přátel františkánské historie bylo velmi dobře připraveno a široký záběr přednášek byl velmi přínosný a navodil zájem o další rozšiřování si vědomostí o tomto tematu. Zajímavá byla i prohlídka františkánského kláštera, který skupinka nadšenců s velkými obtížemi opravuje. Děkuji všem kdo takovéto setkání dokázali připravit. Bude další? Další informace zde - http://fratellifranciscani.blogspot.com/
23 fotek, 4.10.2011, 67 zobrazení, přidat komentář
Navštívil jsem pěknou akci ve Slaném s řadou přednášek a výstavou ikon. Děkuji za pěkný zážitek kulturního pořadu i za poučení ze zasvěcených přednášek.
16 fotek, 28.9.2011, 92 zobrazení, přidat komentář
Dnes na svátek svatého Václava navštívil naší farnost a koncelebroval mši svatou P.Mons. Michael Slavík Th.Dr - generální vikář naší dieceze - spolu s P.Jaroslavem Kučerou a P.Josefem Hřebíkem.
17 fotek, 27.9.2011, 83 zobrazení, přidat komentář
Naši farnost v Rozdělově navštívily dva soubory z Estonska. Večer začal modlitebním mostem v předvečer svátku sv. Václava. Následovalo vystoupení hudební skupiny Sireli, dále skupiny Kapten Trumm. Potom vystoupila naše farní kapela. Na závěr jsme se pomodlili za nemocné a postižené. Estonské hudebníky provázely sestry z Kongregace Neposkvrněného početí Panny Marie, sestra Vojtěcha a sestra Benedikta.
20 fotek, 24.9.2011, 101 zobrazení, přidat komentář
Pouť na Budeč při příležitosti svátku svatého Václava. Mši svatou koncelebroval P.Petr M. Bubeníček, P. Jaroslav Ptáček O.Cr. a další. Zpěvem doprovázel řeckokatolický pěvecký sbor od svatého Klimenta v Praze. Po bohoslužbě byla přednáška PhDr. Zdeňka Kuchyňky s prohlídkou hradiště, rotundy a hřbitova.
46 fotek, 10.9.2011, 257 zobrazení, přidat komentář
Hlavní pouť do Hájku jsme začali v Hostivicích, Starých Litovicích kde se nás sešlo asi padesát a za zpěvu barokních poutních písní v doprovodu barokní kapely jsme šli po staré poutní cestě do Hájku. Zde rektor klášterní loretánské kaple P.Jan Maria Vianney Dohnal OFM přivítal arcibiskupa pražského Mons. Dominika Duku OP. Ten pak společně s ostatními kněžími concelebroval slavnou mši svatou. Následovaly loretánské litanie v loretánské kaplili. Po polední přestávce byla beseda s Mons. Dominikem Dukou OP. Odpoledne ještě výstav Nejsvětější svátosti s pobožností a pouť byla zakončena požehnáním poutníků.
33 fotek, srpen 2011, 92 zobrazení, přidat komentář
Opět jsem se zúčastnil poutě na Velehrad. Během týdne jsme šli z Netína na Velehrad západním proudem. Na Velehradě se sešlo 415 pěšíchpoutníků a dalších 200 autobusy. Mši svatou sloužil kardinál Miloslav Vlk spolu s 25 kněžími. Snímky jsou ze západního a později i severozápadního proudu. Trasa - Velké Meziříčí, Tišnov, Křtiny, Milonice, sv.Kliment, Velehrad.
5 fotek, 21.8.2011, 105 zobrazení, přidat komentář
Dnes oslavil Otec Jaroslav Kučera své 54 leté narozeniny. Celá farnost mu k nim popřála vše nejlepší a vyprošovala Boží požehnání do dalších let.

Komentáře

přidat komentář