Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.reklama

 • 35 fotek, 28.5.2011, 130 zobrazení, přidat komentář
  Pouť za svatou Anežkou Českou ke křižovníkům v Praze u Karlova mostu. 34 poutníku přijelo vlakem, autobusem nebo autem a sešli se na mši svaté ve 14.30. Přivítal nás Otec Jaroslav Ptáček Ocr. a společně s Otcem Jaroslavem Kučerou concelebrovali mši svatou. Po ní jsme se pomodlili litanie, uctili ostatek svaté Anežky a vyslechli Vladimírovu přednášku o krásném kostele sv.Františka. Následovala prohlídka kláštera a pohoštění v refektáři. Po srdečném rozloučení jsme odjeli zpět do Kladna
 • 43 fotek, 27.5.2011, 164 zobrazení, 1 komentář
  Noc kostelů v Rozdělově. Farní společenství připravilo program pro noc kostelů s bohatou duchovní i kulturní náplní. Začali jsme večerní mší svatou, po ní následovali Loretánské litanie zpívané sborem. Otec Jaroslav Kučera přivítal návštěvníky a popřá všem pěkné zážitky. Následovalo vystoupení farního pěveckého sboru, přednáška s prohlídkou kostela a současně program pro děti "Po stopách kostelníka". Následovala prohlídka varhan s výkladem a koncert na varhany. Pak jsme zavzpomínali na obnovu kapličky svatého Mikuláše na náměstí v Rozdělově (z roku 1991) promítáním starého filmu. Opět následovala komentovaná prohlídka kostela. Rozdělovský chrámový sbor zazpíval pro radost a farní kapela se připojila programem "Všechny národy tleskejte rukama". Průběžně probíhala prsentace činnosti farnosti na plátně. Na závěr "Zpěv o Naději" ve ztemnělém kostele osvětleném pouze svíčkami v rukách lidí, písně s Taizé si mohli se sborem zazpívat všichni přítomní. Co dodat? Bylo to milé pohlazení duchovní i kulturní a všem kdo se jakýmkoliv způsobem zapojili můj upřímný dík. J.H.
 • 7 fotek, 19.5.2011, 58 zobrazení, přidat komentář
  Výstav Nejsvětější Svátosti a adorace před ní s doprovodem zpěvů.
 • 25 fotek, 1.5.2011, 71 zobrazení, přidat komentář
  Po nedělní mši svaté požehnal Otec Jaroslav opravený kříž před kostelem. Doma jsme mohli sledovat na Noe blahořečení zesnulého papeže Jana Pavla II. Odpoledne jsme se zúčastnili pouti ke svatému Jiří na hradišti nad Libušínem. Poutní mši koncelebroval Otec Jaroslav společně s Otcem Jiřím. Popřáli jsme i panu Vladimírovi Bláhovi k blížícím se 85 narozeninám.
 • 21 fotek, 30.4.2011, 81 zobrazení, přidat komentář
  První letošní pouť do Hájku na mši svatou a májovou pobožnost z Kladna, Prahy, ale i odjinud. Pěšky, autem, na kole, vlakem. Pouť vedl Pater Jan M. Vianney Dohnal OFM za účasti dalších šesti kněží. Počasí nám přálo. Milé bylo i setkání s Otcem J.Ptáčkem OCr.
 • 53 fotek, duben 2011, 88 zobrazení, 29 komentářů
 • 21 fotek, 17.4.2011, 61 zobrazení, přidat komentář
  Letos jsme se Květné neděle zúčastnili v Čechticích s místní farností. Bylo 24 poutníků a cestou jsme navštívili rodiště Patera Jaroslava Ptáčka OCr. v Miřeticích. Doprovázela nás vozíčkářka Uršula.
 • 9 fotek, 25.2.2011, 46 zobrazení, přidat komentář
  Tematem přednášky byly žalmy.
 • 14 fotek, 28.1.2011, 70 zobrazení, přidat komentář
  Návštěvu pana biskupa jsme zahájili mší svatou, kterou koncelebroval společně s naším otcem Jaroslavem. Malé pohoštění se spoustou dobrot a laskavé slovo pana biskupa nám vytvořilo příjemné a poučné večerní prostředí. Moc za ně děkujeme.
 • 11 fotek, 22.1.2011, 138 zobrazení, přidat komentář
  Zimní pouť nás vedla z Kladna přes Dubí, Vrapice, Dřetovice, Budeč, Holubice a Tursko na Levý Hradec. Odtud za měsíc začne poutní putování až na Velehrad.
 • 11 fotek, 20.1.2011, 97 zobrazení, přidat komentář
  V křižovnickém koste sv. Františka z Assisi byl zahájen rok Anežy České mší svatou u příležitosti výročí jejího narození. Mši svatou sloužil velmistr P. Jiří Kopejseko O.Cr.za účasti členů křižovnického řádu a hostujících kněží. Kázání mněl P. Jaroslav Ptáček O.Cr. a byl zde i P.Josej Andrejčák O.Cr. původem z Kladna. Naše farnost se do oslav zapojí také vlastní akcí.
 • 11 fotek, 20.1.2011, 80 zobrazení, přidat komentář
  V ambitu františkánského kláštera u Panny Marie Sněžné v Praze je výstava s námětem čtrnácti mučetníků zavražděných 15.2.1611. Výstava je velmi dobře udělaná a spojuje tuto událost s celkovým stavem v Čechách za vlády Rudolfa II. Stojí za shlédnutí.
 • 8 fotek, 18.1.2011, 89 zobrazení, přidat komentář
  Mše svatá na zahájení vikariátní konference v kostele sv.Václava v Kladně Rozdělově.
 • 23 fotek, 9.1.2011, 71 zobrazení, přidat komentář
  Dnešní neděli jsme měli vzácnou návštěvu v kostele sv.Prokopa v Libušíně. Navštívil nás Mons. pomocný biskup pražský Karel Herbst. Koncelebroval zde spolu s Otcem Jaroslavem mši svatou.
 • 9 fotek, 6.1.2011, 56 zobrazení, přidat komentář
 • 15 fotek, 24.12.2010, 94 zobrazení, přidat komentář
  Chrámový sbor vítá návštěvníky zpěvem. Otec Jaroslav vítá přicházející v předsíni kostela. Mše svatá, sloužená Otcem Jaroslavem, byla prodchnutá radostí z narození Krista. Tuto radost umocnily i radostné zpěvy chrámového sboru.
  Narodil se Kristus Pán,veselme se.............
 • 13 fotek, prosinec 2010, 46 zobrazení, přidat komentář
  Farníci připravují vánoční výzdobu kostela.
 • 14 fotek, 19.12.2010, 69 zobrazení, přidat komentář
  Tuto neděli vystoupil náš chrámový sbor u kostela sv. Václava v Kladně Rozdělově s pořadem českých rorátních písní, mariánských písní, adventních a vánočních písní. Sbor vede pani Pavla Rejhonová a pan Tomáš Mandlík. Na úvod rozsvítili adventní věnec od betlémského světla, které přinesli skauti. Děkujeme za hezký zážitek.
 • 8 fotek, 5.12.2010, 55 zobrazení, přidat komentář
  Po mši svaté skupinka mladých připravila malou nadílku pro děti od svatého Mikuláše. Zdobené perníčky, které všem rozdávali , sami upekli. Fotografie dodal Jan Žofák.
 • 14 fotek, 5.12.2010, 47 zobrazení, přidat komentář
  O druhé adventní neděli byla dětská mše svatá a současně i slavnost udělění svátosti křtu malému Štěpánovi. Fotografie od Jana Žofáka.

Komentáře

přidat komentář