Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.reklama

 • 23 fotek, 4.10.2011, 60 zobrazení, přidat komentář
  Navštívil jsem pěknou akci ve Slaném s řadou přednášek a výstavou ikon. Děkuji za pěkný zážitek kulturního pořadu i za poučení ze zasvěcených přednášek.
 • 16 fotek, 28.9.2011, 89 zobrazení, přidat komentář
  Dnes na svátek svatého Václava navštívil naší farnost a koncelebroval mši svatou P.Mons. Michael Slavík Th.Dr - generální vikář naší dieceze - spolu s P.Jaroslavem Kučerou a P.Josefem Hřebíkem.
 • 17 fotek, 27.9.2011, 80 zobrazení, přidat komentář
  Naši farnost v Rozdělově navštívily dva soubory z Estonska. Večer začal modlitebním mostem v předvečer svátku sv. Václava. Následovalo vystoupení hudební skupiny Sireli, dále skupiny Kapten Trumm. Potom vystoupila naše farní kapela. Na závěr jsme se pomodlili za nemocné a postižené. Estonské hudebníky provázely sestry z Kongregace Neposkvrněného početí Panny Marie, sestra Vojtěcha a sestra Benedikta.
 • 20 fotek, 24.9.2011, 95 zobrazení, přidat komentář
  Pouť na Budeč při příležitosti svátku svatého Václava. Mši svatou koncelebroval P.Petr M. Bubeníček, P. Jaroslav Ptáček O.Cr. a další. Zpěvem doprovázel řeckokatolický pěvecký sbor od svatého Klimenta v Praze. Po bohoslužbě byla přednáška PhDr. Zdeňka Kuchyňky s prohlídkou hradiště, rotundy a hřbitova.
 • 46 fotek, 10.9.2011, 245 zobrazení, přidat komentář
  Hlavní pouť do Hájku jsme začali v Hostivicích, Starých Litovicích kde se nás sešlo asi padesát a za zpěvu barokních poutních písní v doprovodu barokní kapely jsme šli po staré poutní cestě do Hájku. Zde rektor klášterní loretánské kaple P.Jan Maria Vianney Dohnal OFM přivítal arcibiskupa pražského Mons. Dominika Duku OP. Ten pak společně s ostatními kněžími concelebroval slavnou mši svatou. Následovaly loretánské litanie v loretánské kaplili. Po polední přestávce byla beseda s Mons. Dominikem Dukou OP. Odpoledne ještě výstav Nejsvětější svátosti s pobožností a pouť byla zakončena požehnáním poutníků.
 • 33 fotek, srpen 2011, 89 zobrazení, přidat komentář
  Opět jsem se zúčastnil poutě na Velehrad. Během týdne jsme šli z Netína na Velehrad západním proudem. Na Velehradě se sešlo 415 pěšíchpoutníků a dalších 200 autobusy. Mši svatou sloužil kardinál Miloslav Vlk spolu s 25 kněžími. Snímky jsou ze západního a později i severozápadního proudu. Trasa - Velké Meziříčí, Tišnov, Křtiny, Milonice, sv.Kliment, Velehrad.
 • 5 fotek, 21.8.2011, 100 zobrazení, přidat komentář
  Dnes oslavil Otec Jaroslav Kučera své 54 leté narozeniny. Celá farnost mu k nim popřála vše nejlepší a vyprošovala Boží požehnání do dalších let.
 • 14 fotek, 20.8.2011, 73 zobrazení, přidat komentář
  Hájecká pouť k svátku Nanebevzetí Panny Marie koncelebrovaná Otcem Jaroslavem Kučerou a křižovníkem Otcem Jaroslavem Ptáčkem OCr.
 • 17 fotek, 13.7.2011, 239 zobrazení, přidat komentář
  Pán povolal svou služebnici Marii v necelých 45 letech do svého království. Od svých dětských let byla spojena s rozdělovskou farností. Po zádušní mši svaté byla uložena do rodinného hrobu. Pokoj její duši.
 • 20 fotek, 10.7.2011, 163 zobrazení, přidat komentář
  Před čtyřmi lety, v Cáchách, mne pozvala pani Zdeňka Drábková, starostka z Praskoles, na jejich pouť svatého Prokopa. V kostele sv. Mikuláše byla poutní mše svatá celebrovaná P. Stefanem Wojdylou, farářem v Hořovicích a P. Josefem Pecinovským, děkanem karlštejnské kapituly. V kapli svatého Prokopa byla přednáška Mgr.Libora Gottfrieda o svatém Prokopu a jeho kapli ze 14.stol. v Praskolesích. Na závěr koncert v duchu gregoriánského chorálu v přednesu Mgr. Lukáš Petřvalský a Ing. Jiří Beščec.
 • 21 fotek, 26.6.2011, 143 zobrazení, přidat komentář
  Při dnešní mši svaté jsme společně oslavili třicet let kněžské služby Otce Doc. Josefa Hřebíka Th.D., S.S.L. Z této farnosti vyšel a stále se podílí na naší farní činností jak svoji službou u oltáře tak besedami nad Písmem svatým. Mnohokrát děkujeme! Současně jsme popřáli i Otci Jaroslavovi Kučerovi k jeho kněžské službě.
 • 11 fotek, 25.6.2011, 97 zobrazení, přidat komentář
  Hájecká pouť při příležitosti ukončení školního roku. Mši svatou koncelebrovali P.Jakub Sadílek OFM a P.Josef Moulík.
 • 18 fotek, 12.6.2011, 66 zobrazení, přidat komentář
  Již čtyřicátá čtvrtá pouť do Lidic z Prahy se letos konala z Přední Kopaniny. Malá skupinka poutníků ve výročí Lidické tragedie se modlila za usmíření. V Lidické Oáze pak pouť zakončili při mši svaté, kterou sloužil Otec Jaroslav Ptáček OC.r. Následovalo malé pohoštění a příjemné chvíle v společenství poutníků.
 • 13 fotek, 9.6.2011, 121 zobrazení, přidat komentář
  Koncert sboru Chorus Carolinus uvedl Otec Jaroslav. Soubor pod vedením sbormistra Karela Procházky se představil i písněmi od Jána Čambála.
 • 31 fotek, 5.6.2011, 155 zobrazení, 6 komentářů
  Dnes přijalo sedm dětí první svaté přijímání v kostele svatého Václava v Rozdělově.
 • 35 fotek, 28.5.2011, 132 zobrazení, přidat komentář
  Pouť za svatou Anežkou Českou ke křižovníkům v Praze u Karlova mostu. 34 poutníku přijelo vlakem, autobusem nebo autem a sešli se na mši svaté ve 14.30. Přivítal nás Otec Jaroslav Ptáček Ocr. a společně s Otcem Jaroslavem Kučerou concelebrovali mši svatou. Po ní jsme se pomodlili litanie, uctili ostatek svaté Anežky a vyslechli Vladimírovu přednášku o krásném kostele sv.Františka. Následovala prohlídka kláštera a pohoštění v refektáři. Po srdečném rozloučení jsme odjeli zpět do Kladna
 • 43 fotek, 27.5.2011, 169 zobrazení, 1 komentář
  Noc kostelů v Rozdělově. Farní společenství připravilo program pro noc kostelů s bohatou duchovní i kulturní náplní. Začali jsme večerní mší svatou, po ní následovali Loretánské litanie zpívané sborem. Otec Jaroslav Kučera přivítal návštěvníky a popřá všem pěkné zážitky. Následovalo vystoupení farního pěveckého sboru, přednáška s prohlídkou kostela a současně program pro děti "Po stopách kostelníka". Následovala prohlídka varhan s výkladem a koncert na varhany. Pak jsme zavzpomínali na obnovu kapličky svatého Mikuláše na náměstí v Rozdělově (z roku 1991) promítáním starého filmu. Opět následovala komentovaná prohlídka kostela. Rozdělovský chrámový sbor zazpíval pro radost a farní kapela se připojila programem "Všechny národy tleskejte rukama". Průběžně probíhala prsentace činnosti farnosti na plátně. Na závěr "Zpěv o Naději" ve ztemnělém kostele osvětleném pouze svíčkami v rukách lidí, písně s Taizé si mohli se sborem zazpívat všichni přítomní. Co dodat? Bylo to milé pohlazení duchovní i kulturní a všem kdo se jakýmkoliv způsobem zapojili můj upřímný dík. J.H.
 • 7 fotek, 19.5.2011, 59 zobrazení, přidat komentář
  Výstav Nejsvětější Svátosti a adorace před ní s doprovodem zpěvů.
 • 25 fotek, 1.5.2011, 74 zobrazení, přidat komentář
  Po nedělní mši svaté požehnal Otec Jaroslav opravený kříž před kostelem. Doma jsme mohli sledovat na Noe blahořečení zesnulého papeže Jana Pavla II. Odpoledne jsme se zúčastnili pouti ke svatému Jiří na hradišti nad Libušínem. Poutní mši koncelebroval Otec Jaroslav společně s Otcem Jiřím. Popřáli jsme i panu Vladimírovi Bláhovi k blížícím se 85 narozeninám.
 • 21 fotek, 30.4.2011, 83 zobrazení, přidat komentář
  První letošní pouť do Hájku na mši svatou a májovou pobožnost z Kladna, Prahy, ale i odjinud. Pěšky, autem, na kole, vlakem. Pouť vedl Pater Jan M. Vianney Dohnal OFM za účasti dalších šesti kněží. Počasí nám přálo. Milé bylo i setkání s Otcem J.Ptáčkem OCr.

Komentáře

přidat komentář