Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.


Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.
 

farnostrozdelov 

426 alb52523 zobrazení2 fanoušci

reklama

13 fotek, 15.12.2012, 59 zobrazení, přidat komentář
Roráty zpívané chrámovým sborem i věřícími při ranní mši svaté v Rozdělově. Fotografoval Jan Žofák.
8 fotek, 7.12.2012, 52 zobrazení, přidat komentář
Přednášku měl P.Josef Hřebík na tema Abrahám - Otec věřících.
15 fotek, 18.11.2012, 97 zobrazení, přidat komentář
16.11.12 bylo našemu jáhnovi Jarmilu Klancovi 70 let. Dnes jsme při mši svaté vzpomněli jeho kulaté výročí a popřáli mu zdraví, spokojenost a hlavně Boží požehnání v dalším životě. Po mši svaté se část farnosti setkala v učebně na pohoštění a popovídání si.Jarmile děkujeme za tvoji pastorační činnost ve farnosti.
31 fotek, 2.10.2012, 72 zobrazení, přidat komentář
Klášter sester premonstrátek v Doksanech a Slánsko. Rozhovory proběhly v refektáři kláštera bosých karmelitánů ve Slaném. Pojednávaly o premonstrátech a o stopách jejich činnosti na Slánsku. Odpoledne jsme navštívili klášter v Doksanech. Na závěr jsme v kostele Narození Panny Marie vyslechli koncert na varhany a housle. Celý průběh byl velmi zajímavý, přínosný a proběhl v milé atmosféře. Dík organizátorům i přednášejícím!
13 fotek, 29.9.2012, 84 zobrazení, přidat komentář
Hlavní celebrant letošní pouti byl P. Mons.Th.Dr. Michael Slavík, generální vikář pražské arcidiecéze, kterého přivítal P.Petr M. Bubeníček. Hostem byl i P. Jaroslav Ptáček Ocr. Zpěvem doprovázel sbor sv. Vladimíra z Prahy. Po mši svaté byla komentovaná prohlídka provedená pracovníky Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně.
36 fotek, 28.9.2012, 79 zobrazení, přidat komentář
Letos jsem uskutečnil pouť společně s farností z Dolních Počernic, kterou organizoval P.Pavel Čáp SDB. Trasa D.Počernice-Horní Počernice-Radonice-Jenštejn-Cvrčovice-Popovice-Brandýs-Stará Boleslav. Po jiné trase, s farností od Sv.Antonína, putovali Jan a Norek Žofákovi. Hlavním celebrantem slavné mše svaté byl arcibiskup olomoucký, metropolita moravský, Mons. Jan Graubner.
28 fotek, 23.9.2012, 108 zobrazení, přidat komentář
Dnešní neděli jsme oslavili 85. let od vysvěcení kostela. Mši svatou sloužil, společně s Otcem Kučerou a Otcem Hřebíkem, Generální sekretář České biskupské konference Otec Tomáš Holub Th.D. Po mši bylo setkání farního společenství a tak přila i otázka na působení Otce Tomáše v armádě ve funkci armádního kaplana. Díky všem kdo se podíleli na přípravě pohoštění.
36 fotek, 16.9.2012, 210 zobrazení, přidat komentář
Koncert k nedožitým 85. narozeninám Jána Čambála provedený spojenými sbory Schola Cantorum Sanktae Caeciliae-Chrámový sbor v Rozdělově-Chorus Carolinus dirigované Karlem Procházkou. Na varhany doprovázela Ludmila Švarcová a Pavla Rejhonová. Slovem doprovázela Martina Vermachová. Koncert proběhl v kostele sv.Václava v Rozdělově za podpory Magistrátu města Kladna. Koncertu se zúčastnili též vzácní hosté, Mons.P.Karel Herbst SDB pomocný biskup, Ing. Dan Jiránek primátor města Kladna, hosté z Německa Dr.med. Klaudia Moch a Dr.med.Falko Moch ze Stolbergu a další.
37 fotek, 8.9.2012, 156 zobrazení, přidat komentář
Letos jsem do Hájku šel se skupinou FRMOLU, vedenou Robinem, z Prahy od Lorety. Cestou jsme se zastavili v Řepích u sester Boromejek. Poutní mši svatou celebroval P.PharmDr.Mgr.Josef Šedivý O.Cr 48.velmistr a generál Křižovníků s červenou hvězdou. Poutníky přivítal P.Jan Maria Vianney Dohnal OFM. Organizační informace P.Filip Rathouský OFM. Setkal jsem se s řadou poutníku, dokonce původem až z dalekého Banátu. Tak opět na viděnou na dalších poutích v Hájku.
36 fotek, 26.8.2012, 95 zobrazení, přidat komentář
První pouť po nové cestě z Velehradu ke Svatému Antonínku nad Blatnicí. Na noc se o poutníky postarali farníci z Ostrožské Lhoty. Nedělní poutní mši celebroval moravský metropolita arcibiskup Jan Graubner. Současně požehnal novou poutní cestu osazenou dvanácti informačními tabulemi.
16 fotek, 19.8.2012, 106 zobrazení, přidat komentář
Zítra 20.8.12 má Otec Jaroslav narozeniny. Při dnešní mši svaté mu rozdělovská farnost k jeho 55 narozeninám popřála hodně zdraví spokojenosti a Božího požehnání do dalších let jeho kněžského života.
21 fotek, 18.8.2012, 131 zobrazení, přidat komentář
Dnes oddal Otec Jaroslav Kučera novomanžele Lucii a Tomáše. Na společnou cestu životem jim přejeme vše nejlepší a Boží požehnání aby je stále provázelo.
20 fotek, červenec 2012, 177 zobrazení, přidat komentář
Milá Eliško a Jane, přejeme vám do společného života mnoho štěstí a Božího požehnání. Oddávajícím byl P. ThLic. Dominik Valer OFM z Plzně. Za hezké fotografie děkuji Janu Vlkovi.
25 fotek, 11.8.2012, 76 zobrazení, přidat komentář
Na vikariátní pouť k Panně Marii v Tuřanech jsem se pustil letos pěšky, tam i zpět, přes vesničky známé z díla V.B.Třebízského. Mši svaté předsedal P.Jaroslav Kučera a s ním koncelebrovali P.Pavel Táborský, P.Jaroslav Ptáček a P.Mariusz Walczak. Bohu díky, za požehnaný čas strávený na pouti.
10 fotek, 4.8.2012, 104 zobrazení, přidat komentář
Na dnešní večeřadlo a mši svatou jsme měli vzácného hosta, P.Jaroslava Vyternu, který byl v našem kostele sv. Václava 4.8.1954 vysvěcen na kněze. Vyprošovali jsme mu Boží požehnání do dalších let života.
22 fotek, 28.7.2012, 209 zobrazení, přidat komentář
Milí Lucie a Jakube přejeme vše nejlepší na společné cestě životem a hlavně Boží požehnání. Oddávající byl P. Antonio Vicente Perez Carames z Prahy.
21 fotek, 7.6.2012, 230 zobrazení, přidat komentář
Chval, Sióne, Spasitele, - chval Pastýře z duše celé - hymnami a písněmi.
Boha člověk nedochválí. - I nejodvážnější chvály - před ním úctou oněmí.
Budiž dán dík spravedlivý; - životodárný a živý - chléb dnes budiž oslaven.
41 fotek, březen až červen 2012, 146 zobrazení, přidat komentář
54 fotek, 27.5.2012, 63 zobrazení, přidat komentář
Se skupinou poutníku jsem navštívil Lužici severně od našich hranic v prostoru u Budyšína. Bylo to pro nás poučné i přínosné seznámení se se zdejším prostředím, historii i náboženskými poměry v této malé zemi Lužických Srbů.

Komentáře

přidat komentář